Template:Portal:Srpski/Quotes/1

From TED Translators Wiki
< Template:Portal:Srpski/Quotes
Revision as of 08:32, 3 September 2011 by ElsDK (talk | contribs) (Created page with "{{cquote|Jezik je kolektivna ljudska tvorevina, koja odlslikava ljudsku prirodu način na koji konceptualizujemo stvarnost, način na koji stupamo u veze i analizom različitih o...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Jezik je kolektivna ljudska tvorevina, koja odlslikava ljudsku prirodu način na koji konceptualizujemo stvarnost, način na koji stupamo u veze i analizom različitih osobenosti i kompleksnosti jezika, mislim da možemo steći uvid u ono ono što nas pokreće.

—Stiven Pinker, TED Speaker, jeziku i misli