Template:Portal:Srpski/Quotes

From TED Translators Wiki
Revision as of 11:12, 31 March 2012 by Sophisticatedcat (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Ako je jezik zaista ključ za našu saradnju, tehnologija koju je naša vrsta proizvela da bi omogućila slobodan tok i razmenu ideja, u našem modernom svetu, suočavamo se sa pitanjem. A to pitanje je, da li u ovom modernom, globalizovanom svetu možemo sebi priuštiti postojanje toliko različitih jezika.

—Mark Pejgl, TED Speaker , "Kako je jezik promenio čovečanstvo"