Template:Portal:Nederlands/Quotes/18

From TED Translators Wiki
< Template:Portal:Nederlands/Quotes
Revision as of 18:14, 22 October 2011 by ElsDK (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Maar het bestaan van een beperkt aantal internationale talen hoeft nog niet te betekenen dat de kleinere zusjes verdwijnen. De oplossing zit in meertaligheid. Dat is geen uitzonderingssituatie, want meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in gebieden waar verschillende talen door elkaar gebruikt worden. Veel van die mensen beheersen ook meer dan één taal. In Suriname bijvoorbeeld, waar het Nederlands de officiële taal is, spreken de mensen gemiddeld meer dan drie talen.

—De Standaard, 21 oktober 2011, Taalbijlage, p. 8