Swedish

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

TED på svenska

Välkommen till den svenska sidan på OTPedia. Här hittar du tips och länkar till användbara resurser.

Har du frågor, kontakta någon av de svenska språkkoordinatorerna Lisbeth Pekkari eller Annika Bidner.

Allmänt om att översätta

Tänk på att det allra viktigaste är att du förmedlar meningen med det talaren säger och inte bara översätter orden. Följ talarens stil; om föredraget hålls i ledig stil, översätt till ledigt språk. Om talaren är mer formell, anpassa översättningen till det. Tvekar du i något läge mellan två ord och inte kan bestämma dig för vilket du ska välja, ta det som är mer vardagligt. Målet med översättningen är att tittaren obehindrat ska kunna se på föredraget och inte behöva haka upp sig på onödigt krångliga ord om det finns andra alternativ. Följ alltid gällande riktlinjer och tveka inte att fråga om du kör fast!

Stavfel

Skicka inte in en översättning utan att ha gått igenom den för att hitta stavfel. Ett tips är att läsa texten från slutet eftersom du då läser orden istället för sammanhanget. Att få bort så många stavfel som möjligt underlättar arbetet för den som sedan ska granska din översättning. Och ju fortare granskningen blir klar, desto fortare blir din översättning publicerad.

Standardfraser, vanliga uttryck m.m.

Vissa uttryck återkommer ofta, för dessa har vi bestämt en standard. Det gäller t.ex:

  • (Applåder)
  • (Skratt)
  • (Jubel)

TED Talk översätts med fördel till ”TED-föredrag”.

Ibland förekommer termen ”TED Fellow”. Detta bör inte översättas, då det är namnet på ett särskilt program inom TED, dit ett antal personer antas varje år. Står det t.ex. ”TED Fellow and space archaeologist Sarah Parcak…” så kan det förslagsvis översättas med ”Sarah Parcak, TED Fellow och rymdarkeolog”.

Titlar på böcker, filmer, konstverk osv. ska översättas om det finns en svensk titel. Hitta inte på egna översättningar av t.ex. böcker som inte givits ut på svenska, låt originaltiteln stå kvar i så fall.

Riktlinjer för översättning

För bästa möjliga läsbarhet finns ett antal riktlinjer som ska följas vid översättning. Det gäller t.ex. antal tecken, radbrytningar och läshastighet. Bryter du mot riktlinjerna för antal tecken eller läshastighet så markeras detta med ett rött utropstecken till höger i det aktuella avsnittet.

Innan du skickar in din översättning, gå igenom den och försök få bort så många utropstecken som möjligt. Detta underlättar arbetet för granskaren och innebär att din översättning snabbare kan publiceras.

En fusklapp för de grundläggande riktlinjerna finns här: Cheat Sheet, mer information hittar du bland länkarna längre ner på sidan.

Granskning

TED rekommenderar att man översätter minst 90 minuter innan man ger sig på att granska andras översättningar. Det kan verka enkelt att granska någon annans arbete, men det är ofta klurigare än man kan tro.

Granskarens jobb är att rätta felaktigheter i en översättning. Var noggrann när du granskar, kontrollera översättningen både fram- och baklänges för att t.ex. hitta stavfel, grammatiska fel, läshastighetsfel och liknande. Respektera översättarens stil och ändra inte i onödan. Kommunicera dina ändringar till översättaren, det är inte okej att skicka in en granskning med många rättelser utan att översättaren har fått möjlighet att återkomma med synpunkter.

Om översättningen är bristfällig kan du välja alternativet "Send back", då skickas uppgiften tillbaka till översättaren. Glöm inte att vara tydlig med varför du skickar tillbaka, ge gärna exempel på vad du anser behöver ändras.

Om det uppstår en konflikt som inte kan lösas mellan översättare och granskare, kontakta någon av språkkoordinatorerna så hjälper vi er.

Kommunikation

Kommunikation är en förutsättning för ett bra arbetsflöde. En översättning passerar tre funktioner innan den publiceras: översättare, granskare och godkännare, och en god kommunikation mellan dessa är viktig för ett bra slutresultat. Kommunikation kan ske antingen via kommentarer i Amara-editorn eller genom att man skickar meddelande på Amaras sida.

För mer allmänna frågor, om du vill diskutera något som rör översättning eller behöver hjälp med en översättning, så finns en Facebookgrupp för de svenska översättarna: TED Translators: Svenska

Det finns också en internationell Facebookgrupp för TED-översättare: I Translate TED Talks

Användbara länkar

Lexikon

TED-resurser