Saveti i uputstva

From TED Translators Wiki
Revision as of 11:17, 29 July 2011 by Sophisticatedcat (talk | contribs) (Created page with "Prevodi za TED govore su titlovi. Ukoliko niste upoznati sa procesom pisanja titlova, pogledajte stranu Sound Subtitling Practices. Od koristi vam mogu biti i saveti u vezi ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Prevodi za TED govore su titlovi. Ukoliko niste upoznati sa procesom pisanja titlova, pogledajte stranu Sound Subtitling Practices. Od koristi vam mogu biti i saveti u vezi sa konkretnim softverom koji TED koristi Dotsub Tips & Tricks.