Saveti i uputstva

From TED Translators Wiki
Revision as of 21:14, 4 March 2012 by Sophisticatedcat (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Prevodi za TED govore su titlovi. Ukoliko niste upoznati sa procesom pisanja titlova, pogledajte stranu Sound Subtitling Practices. Od koristi vam mogu biti i saveti u vezi sa konkretnim softverom koji TED koristi Dotsub Tips & Tricks. Za savete o tome kako najbolje i najtačnije prevesti neki govor, pročitajte i Compressing subtitles.

Kako bismo najbolje preveli govor i preneli suštinu, neophodno je da poznajemo tematiku i terminologiju kojom se govornik služi. Pored toga, često je potrebno da uradimo dodatna istraživanja termina ili nepoznatih reči. Nekada se međutim, u transkriptima na engleskom potkradu i greške. Na OTPediji postoji posebna stranica sa dodatnim informacijama o TED govorima. Tu se mogu naći vredne informacije koje vam mogu uštedeti vreme prilikom istraživanja. Ukoliko želite da budete sigurni da ste sve preveli na najbolji mogući način, kada odaberete govor koi želite da prevedete (a pre nego što počnete), posetite stranu TEDTalks i vidite da li se odabrani govor tu nalazi. Ova stranica obuhvata neke od najskorije objavljenih govora, a stalno se dopunjava. Naravno, ukoliko želite, možete i vi napraviti jednu ovakvu stranicu sa informacijama za svoj omiljeni govor!