Saveti i uputstva

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Prevodi za TED govore su titlovi. Ukoliko niste upoznati sa procesom pisanja titlova, pogledajte stranu Sound Subtitling Practices. Od koristi vam mogu biti i saveti u vezi sa konkretnim softverom koji TED koristi Dotsub Tips & Tricks. Pre nego što počnete, pročitajte i Compressing subtitles.