Difference between revisions of "Saradnja sa drugim prevodiocima"

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search
 
Line 25: Line 25:
 
   Prevodilac nema dovoljno znanja da bi tečno preveo TEDTalk.
 
   Prevodilac nema dovoljno znanja da bi tečno preveo TEDTalk.
 
   Prevodilac namerno zloupotrebljava svoju ulogu da pogrešno interpretira ideje govornika.
 
   Prevodilac namerno zloupotrebljava svoju ulogu da pogrešno interpretira ideje govornika.
U tom slučaju kontaktirajte mentora sa subjektom "UZBUNA" u vašem mailu.
+
U tom slučaju kontaktirajte jezičkog koordinatora sa subjektom "UZBUNA" u vašem mailu.

Latest revision as of 20:50, 24 October 2011

Saradnja je ključ uspeha svakog projekta otvorenog koda (open source), a TED Open Translation Project se u tome ne razlikuje. Mi međutim razumemo da različiti prevodioci – i različite jezičke zajednice – imaju različite stilove prevođenja. Rade samostalno, u parovima i u grupama; online i off-line; različitom brzinom i u različito doba dana. Zbog ovoga, pažljivo se odnosimo prema individualnom organizovanju i funkcionisanju jezičkih zajednica. Želimo da vam damo slobodu da sami pronađete ono što je za vas najbolje – što ne znači da nismo tu da pomognemo! Kada se prijavite da prevodite, povezaćemo vas sa drugima koji takođe prevode na vaš jezik. U pojedinim slučajevima već postoje zajednice koje su samostalno nastale kako bi pomagale jedne drugima i osigurale kvalitet. Druge prevodioce na svom jeziku možete pronaći na našoj strani "Our languages" [(http://www.ted.com/pages/view/id/286)], kad kliknete na jezik sa liste. Svi prevodioci koji su preveli bar jedan Talk biće navedeni. Takođe, možete pronaći i ostale prevodioce ako se učlanite u grupu "I Translate TED Talks" na Facebooku ili "TED prevodioci na srpski".

Lektori i prevodioci Da bismo osigurali kvalitet, zahtevamo da još jedna osoba pregleda prevod. Kada je Talk preveden, on prolazi korekturu. Očekuje se da se prevodilac i lektor lično povežu kako bi se dogovarali i sarađivali. Možete pronaći jedni druge na strani "Translations" u vašem profilu i kontaktirati preko internog mail sistema (ovaj sistem sakriva vašu pravu email adresu kako bi se sačuvala vaša privatnost). Svrha procesa lekture je da se pronađu eventualne greške u prevodu, kao i da se obezbedi drugo mišljenje, u svrhu poboljšanja stila ili interpretacije. Ako lektorišete nečiji rad, trebalo bi da tražite greške u kucanju, interpunkcijske greške i pogrešne prevode. Takođe je korisno uputiti povratnu informaciju o stilu, prevodu žargona, slenga ili termina koji su specifični za disciplinu ili nauku o kojoj govornik priča.

Očekuje se da lektor kontaktira prevodioca i dogovori se oko bilo kakvih promena koje želi da unese. Za uspešnu saradnju, predlažemo da:

1. Budete jasni u svojim komentarima i povratnim informacijama

2. Radite s pažnjom; nemojte nešto menjati samo da biste menjali.

3. Budite kulturni i pažljivi u svojim predlozima. Zapamtite da svako ko radi za Open Translations Project to radi dobrovoljno, ulaže znatnu količinu vremena i energije u prevode. Uvek usmeravajte svoju kritiku na rad, a ne na osobu.

4. Zapamtite da se jezici veoma razlikuju širom sveta. Idiomi (fraze), sleng i tehnički termini mogu varirati od mesta do mesta. Možda ste navikli na različite fraze od svog partnera prevodioca; vaš cilj, kao tima, je da odaberete odgovarajuće fraze koje su univerzalno razumljive u svim dijalektima vašeg jezika.

5. Sarađujte i nađite način da razrešite nesuglasice. Neka neslaganja su neizbežna prilikom uređivanja/lektorisanja. Ali očekujemo da možete da rešite nesuglasice među sobom. Ukoliko to nije slučaj, kontaktirajte mentora za srpski jezik.

6. Ukoliko jedna od osoba ne sarađuje (prevodilac ili lektor), ne učestvuje u razgovoru ili mislite da na neki drugi način ugrožava prevod ili vas kao osobu, molimo vas kontaktirajte mentora za srpski jezik.

U retkim slučajevima će možda biti potrebno da nam ukažete na ozbiljniji problem. Ako primetite da:

  Prevodilac nema dovoljno znanja da bi tečno preveo TEDTalk.
  Prevodilac namerno zloupotrebljava svoju ulogu da pogrešno interpretira ideje govornika.

U tom slučaju kontaktirajte jezičkog koordinatora sa subjektom "UZBUNA" u vašem mailu.