Recursos per a la traducció al català

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

En aquesta pàgina es recullen recursos en línia per a la traducció al català en general, i per a la traducció al català de xerrades TED en particular.

Consulta ràpida de dubtes lingüístics

Diccionaris

Diccionaris monolingües

Diccionaris bilingües i multilingües

Col·loquialismes, vulgarismes, expressions, neologismes

Gramàtica i ortografia

Estil

Enciclopèdies

Traductors automàtics

Enllaços: altres reculls de recursos en línia per a la traducció