Recursos per a la traducció al català

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

En aquesta pàgina es recullen recursos en línia per a la traducció al català en general, i per a la traducció al català de xerrades TED en particular. No es pretén recollir tots els recursos disponibles en línia, sinó una selecció bàsica amb les fonts més importants.

Consulta ràpida de dubtes lingüístics

Diccionaris

Diccionaris monolingües

Diccionaris bilingües i multilingües

Col·loquialismes, vulgarismes, expressions, neologismes

Gramàtica i ortografia

Estil

Enciclopèdies

Traductors automàtics

Enllaços: altres reculls de recursos en línia per a la traducció