Proč, co a jak děláme

From TED Translators Wiki
Revision as of 19:56, 21 December 2017 by Samuel Titěra (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

PROČ Milujeme vzdělávací a obecně obohacující potenciál TEDu.

CO Jádrem našeho snažení je zprostředkovat českému publiku bohatství TEDu v jazyce, kterému nejlépe rozumí.

JAK Děláme to tak, že vytváříme dobře čitelné, věcně správné a srozumitelné překlady titulků.

TED nastavil proces tak, že by se překladu ideálně měli účastnit tři lidé: překladatel, korektor a schvalovatel. Jak korektor, tak schvalovatel má možnost titulky editovat, ale může je také vrátit zpět k opravě nebo dopracování. První dva jsou pod titulky „podepsáni“, překlad je do jisté míry jejich mikrovizitka, ten třetí (jeden z Language Coordinators pro daný jazyk) nese odpovědnost za celkovou úroveň překladů.