Pravopis

From TED Translators Wiki
Revision as of 14:04, 30 August 2011 by Sophisticatedcat (talk | contribs) (Created page with "Redni brojevi u srpskom se pišu sa tačkom. "Dvadesettreći" isto je što i "23." Preporučuje se uvek da se brojevi pišu slovima. Međutim, ukoliko zbog vremenskog ograničen...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Redni brojevi u srpskom se pišu sa tačkom. "Dvadesettreći" isto je što i "23." Preporučuje se uvek da se brojevi pišu slovima. Međutim, ukoliko zbog vremenskog ograničenja u titlove ne može da se uklopi slovni ispis brojeva, redne brojeve uvek pisati sa tačkom.

Pisanje godina: dozvoljeno je skraćivati na sledeći način: '80-ih (bez t).

Kod pisanja višecifrenih brojeva, upotreba tačke je drugačija u engleskom i u srpskom jeziku. Dok je u engleskom uobičajeno pisanje 1,600 u srpskom je to 1.600. Međutim za decimalne brojeve je obrnuto.

U srpskom jeziku se kod muških imena menja i ime i prezime: "Video sam Bila Gejtsa", a ne "Video sam Bil Gejtsa".