Portal:Nederlands

From TED Translators Wiki
Revision as of 08:24, 20 November 2011 by ElsDK (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


OTPedia - Portaal Nederlands

De Nederlandstalige TED-vertalers heten je welkom op hun wiki!
Pieter Brueghel, De Toren van Babel


Deze wiki is één van de projecten die het Open Translation Project van TED ondersteunen. Deze pagina's zijn er voor en door de Nederlandstalige TED-vertalers. Je vindt er tips, richtlijnen, ervaring, hulpmiddelen... Hopelijk helpen ze je om de ideeën van de TED-sprekers te verspreiden naar de Nederlandstalige gemeenschap.

Een greep uit de wiki

In vele TEDTalks komen aanhalingen voor. Heb je twijfels over het juiste gebruik van enkele en dubbele aanhalingstekens?
Read more...

Wiki-categorieën

Deelcategorieën van de categorie Nederlands:

Grammatica  · Interpunctie  · Spelling  · Woordenschat  · Valkuilen  · Nederlandse vertalers  · OTP-richtlijnen

Wiki-onderwerpen

Grammatica: Algemene richtlijnen Nederlandse grammatica  · Enkelvoud/meervoud  · Hen en hun  · Woordvolgorde  · Samentrekking van de zin  · Munteenheden  · Wiens, wier, diens en dier  · Spelling: Algemene richtlijnen Nederlandse spelling  · Onjuist spatiegebruik  · Aaneenschrijven van woorden  · Afkortingen  · Initiaalwoorden  · Hoofdletters  · Aardrijkskundige namen  · D, t of dt?  · Bezitsvorm  · Getallen schrijven  · Interpunctie: Geen punt in de titel  · Komma tussen twee vervoegde werkwoorden  · Geen vraagteken aan het einde van een indirecte vraag  · Aanhalingstekens  · Letterlijke aanhaling  · Overdaad aan komma's  · Woordenschat: Algemene richtlijnen Nederlandse woordenschat  · Valse vrienden  · Vlaamse woorden  · Woordgeslacht  · Idiomen  · OTP-richtlijnen: Algemene OTP-richtlijnen Stijl  · OTP-richtlijnen Ondertitels  · Tekst comprimeren in ondertitels  · OTP-richtlijnen Forum  · Algemene OTP-richtlijnen Nederlands  · Localisatie van socio-culturele referenties  · Publiek aanspreken  · Valkuilen: Valkuilen Engels-Nederlands  · Valkuilen Nederland  · Valkuilen Vlaanderen  · Top 5 Tips Voor Beginners Nederlands  · Info voor nieuwe vertalers: Info voor nieuwe Nederlandstalige TED-vertalers  · Getting Started  · Nederlandse vertalers

Citaten

Ik was op zoek naar materiaal voor een presentatie over de kwaliteit van software. Ik had verschillende brainstorm-sessies georganiseerd op sociale netwerken. Eén van mijn collega's stuurde me een link naar een geweldige toespraak van Barry Schwartz over de paradox van het kiezen. Toen drong het tot me door dat ik dat filmpje van ondertitels moest voorzien... en dat deed ik. Toen ik mijn werk later voorstelde op een conferentie, zag ik hoezeer het filmpje het publiek boeide, nu het van Spaanse ondertitels was voorzien. Het publiek zou anders misschien geen toegang hebben gehad tot deze informatie. Ik ontdekte dat mijn belangen gelijkliepen met die van het Open Translation Project, en zo kwam ik bij TED terecht.

Sebastian Betti, Spanish TED Translator

What are portals· List of portals

Purge server cache