Difference between revisions of "Podstawy tworzenia napisów dla TED"

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
 
'''Trzy zasady pomocnicze'''
 
'''Trzy zasady pomocnicze'''
  
#'''Skracamy''' słowa, frazy i zdania, by odciążyć widza od czytania tekstu
+
'''1. Skracamy''' słowa, frazy i zdania, by odciążyć widza od czytania tekstu
 
 
##'''Upraszczamy''' wypowiedzi prelegentów (jak najmniej przecinków w środku linijki, jak najmniej zdań złożonych i skomplikowanych konstrukcji), aby widz się w nich nie gubił
+
'''2. Upraszczamy''' wypowiedzi prelegentów (jak najmniej przecinków w środku linijki, jak najmniej zdań złożonych i skomplikowanych konstrukcji), aby widz się w nich nie gubił
  
###'''Wyrzucamy''' niepotrzebne słowa, powtórzenia, oczywistości, wypełniacze, synonimy  
+
'''3. Wyrzucamy''' niepotrzebne słowa, powtórzenia, oczywistości, wypełniacze, synonimy  
  
 
'''Można (i trzeba!) wyrzucać:'''
 
'''Można (i trzeba!) wyrzucać:'''

Revision as of 10:25, 31 October 2013

Złota zasada

Nie tłumaczymy słowo w słowo! Zachowujemy treść, ale zmieniamy formę, by uzyskać prostotę, czytelność napisów dla odbiorcy i naturalność brzmienia w języku polskim.

Trzy zasady pomocnicze

1. Skracamy słowa, frazy i zdania, by odciążyć widza od czytania tekstu

2. Upraszczamy wypowiedzi prelegentów (jak najmniej przecinków w środku linijki, jak najmniej zdań złożonych i skomplikowanych konstrukcji), aby widz się w nich nie gubił

3. Wyrzucamy niepotrzebne słowa, powtórzenia, oczywistości, wypełniacze, synonimy

Można (i trzeba!) wyrzucać:

 • watę słowną z początków zdań: Musimy zdać sobie sprawę, że… , Pamiętajmy, że…, Spójrzmy na …, Mamy tutaj…, Zastanówmy się nad…, No więc… , A zatem…, Jak widać, …, Bo…, I…, Jednak…,
 • występujące w środku zdania słowa typu: dość, właściwie, poniekąd, zazwyczaj, różne, rozmaite, odmienne (jeśli nie są absolutnie konieczne).

Można (i trzeba!) zastępować długie, skomplikowane słowa i frazy krótkimi i prostymi

 • ekstremalnie > bardzo,
 • na temat > o
 • w kreatywny sposób > twórczo
 • opowie wam > opowie
 • w kwestiach politycznych w naszym mieście > w polityce miejskiej
 • w jaki sposób > jak
 • zdaję sobie sprawę > wiem

Aby osiągnąć większą prostotę i czytelność napisów można:

 • przenosić słowa i frazy do wcześniejszego/późniejszego napisu, by dany napis tworzył spójną całość,
 • łączyć dwie krótkie linijki w jedną dłuższą, dwukrotnie powtórzoną,
 • dzielić długie, skomplikowane zdanie na 2-3 proste i krótkie.

Nie zostawiamy na końcu linijki:

 • przyimków (w, po, z) i zaimków względnych (który, że, gdy, gdzie),
 • myślnika, średnika ani dwukropka (można podzielić zdanie i zastosować przecinek lub kropkę).
 • Stosujemy cudzysłowy proste (""), nie drukarskie („”).
 • Jako łącznik stosujemy myślnik (-), nie półpauzę (–) lub pauzę (—).
 • (--) w języku angielskim funkcjonuje jak (…) w języku polskim.
 • Zaimki małą literą: „opowiem wam”, a nie „opowiem Wam”.
 • Prawidłowy zapis dziesięcioleci: lata 20. // w latach 70. // w połowie lat 30.
 • Prawidłowy zapis wieków: XX w. // XIV w.
 • Skrót tysiąca: tys.

Po ukończeniu napisów należy:

 1. sprawdzić, czy nie ma literówek i błędów w interpunkcji,
 2. obejrzeć całość z napisami i skrócić napisy, które wyświetlają się za krótko, by widz zdążył je przeczytać,
 3. jeszcze raz obejrzeć i skrócić.