Difference between revisions of "Podstawy tworzenia napisów dla TED"

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "'''Złota zasada''' Nie tłumaczymy słowo w słowo! Zachowujemy treść, ale zmieniamy formę, by uzyskać prostotę, czytelność napisów dla odbiorcy i naturalność brzmien...")
(No difference)

Revision as of 10:16, 31 October 2013

Złota zasada

Nie tłumaczymy słowo w słowo! Zachowujemy treść, ale zmieniamy formę, by uzyskać prostotę, czytelność napisów dla odbiorcy i naturalność brzmienia w języku polskim.

Trzy zasady pomocnicze

1. Skracamy słowa, frazy i zdania, by odciążyć widza od czytania tekstu

2. Upraszczamy wypowiedzi prelegentów (jak najmniej przecinków w środku linijki, jak najmniej zdań złożonych i skomplikowanych konstrukcji), aby widz się w nich nie gubił

3. Wyrzucamy niepotrzebne słowa, powtórzenia, oczywistości, wypełniacze, synonimy

Można (i trzeba!) wyrzucać:

watę słowną z początków zdań: Musimy zdać sobie sprawę, że… , Pamiętajmy, że…, Spójrzmy na …, Mamy tutaj…, Zastanówmy się nad…, No więc… , A zatem…, Jak widać, …, Bo…, I…, Jednak…,

występujące w środku zdania słowa typu: dość, właściwie, poniekąd, zazwyczaj, różne, rozmaite, odmienne (jeśli nie są absolutnie konieczne).

Można (i trzeba!) zastępować długie, skomplikowane słowa i frazy krótkimi i prostymi

ekstremalnie > bardzo, na temat > o w kreatywny sposób > twórczo opowie wam > opowie w kwestiach politycznych w naszym mieście > w polityce miejskiej w jaki sposób > jak zdaję sobie sprawę > wiem

Aby osiągnąć większą prostotę i czytelność napisów można: przenosić słowa i frazy do wcześniejszego/późniejszego napisu, by dany napis tworzył spójną całość, łączyć dwie krótkie linijki w jedną dłuższą, dwukrotnie powtórzoną, dzielić długie, skomplikowane zdanie na 2-3 proste i krótkie.

Nie zostawiamy na końcu linijki: przyimków (w, po, z) i zaimków względnych (który, że, gdy, gdzie), myślnika, średnika ani dwukropka (można podzielić zdanie i zastosować przecinek lub kropkę).


Stosujemy cudzysłowy proste (""), nie drukarskie („”). Jako łącznik stosujemy myślnik (-), nie półpauzę (–) lub pauzę (—). (--) w języku angielskim funkcjonuje jak (…) w języku polskim. Zaimki małą literą: „opowiem wam”, a nie „opowiem Wam”. Prawidłowy zapis dziesięcioleci: lata 20. // w latach 70. // w połowie lat 30. Prawidłowy zapis wieków: XX w. // XIV w. Skrót tysiąca: tys.

Po ukończeniu napisów należy: 1. sprawdzić, czy nie ma literówek i błędów w interpunkcji, 2. obejrzeć całość z napisami i skrócić napisy, które wyświetlają się za krótko, by widz zdążył je przeczytać, 3. jeszcze raz obejrzeć i skrócić.