Opšta uputstva

From TED Translators Wiki
Revision as of 14:18, 30 August 2011 by Sophisticatedcat (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Prevođenje i titlovanje su na tehničkom nivou različiti procesi.

Dok prilikom prevođenja možemo objašnjavati pojmove, nejasne fraze i akronime, prilikom titlovanja često za to nemamo vremena jer su titlovi vremenski ograničeni ritmom kojim u ovom slučaju, predavač govori. Evo još nekih konkretnih saveta za uspešno titlovanje:

izbegavati suvišne zamenice 
ponekada govornik koristi poštapalicu "So" na početku rečenice, koju nema potrebe svaki put prevesti
veznik "And" na početku rečenice može se prevesti i kao "a", a prevod se nekada može izostaviti

Veoma je korisno da posle urađenog titlovanja pogledate govor i na taj način vidite da li će gledalac stići da pročita svaku liniju teksta. Linije ne možemo ostavljati prazne, ali ih možemo spajati ili premeštati tekst u drugi red, prilagođavajući tekst ritmu govora.

Karakteristika TED govornika je da su neposredni. Ukoliko neko koristi psovke ili "nepristojne" reči, na prevodiocima je da ih prevedu, a ne cenzurišu. Za takve reči, iako se retko pojavljuju, treba pronaći odgovarajući prevod u srpskom jeziku.

Ukoliko je neko književno delo ili pesma koju govornik citira (recituje) prevedeno na srpski jezik, koristite originalan prevod. Ukoliko nije, prevedite ga sami.

TED terminologija

TED se uvek piše latinicom i uvek velikim slovima
TEDTalk ne bi trebalo prevoditi, međutim to često nije moguće zbog padežnih promena. Tada možemo reći TED govor.
TEDPrize (važi isto kao za TEDTalk)
speaker - govornik
session - sesija
OTP - projekat otvorenog prevođenja
TEDx x=nezavisno organizovan TED događaj
Ideas Worth Spreading - Ideje vredne širenja