OTP-richtlijnen Nederlands

From TED Translators Wiki
Revision as of 08:59, 31 July 2011 by ElsDK (talk | contribs) (Algemene OTP-richtlijnen Nederlands)
Jump to: navigation, search

Deze pagina bundelt OTP-richtlijnen die specifiek voor het Nederlands gelden.

Algemene OTP-richtlijnen Nederlands

Vergeet niet de Algemene OTP-richtlijnen inzake stijl te lezen. Die zijn van toepassing op elke TED-vertaling.

Spelling Nederlands

Woordenschat Nederlands

  • Om na te gaan of een woord bestaat, wat het meervoud is en welk geslacht het heeft, hanteren we de Woordenlijst Nederlandse Taal.
  • Voor discussies over de betekenis van een woord gebruiken we van Dale.
  • Als een woord weliswaar ongebruikelijk is in hetzij Vlaanderen, hetzij Nederland, maar wel correct is volgens het woordenboek, laten we het in de regel staan. Als het onverstaanbaar is voor de andere regio, dan zoeken vertaler en reviewer samen naar een alternatief dat voor iedereen aanvaardbaar is.

Interpunctie Nederlands

Grammatica Nederlands

Andere afspraken

Aanspreking van het publiek

TED geeft de voorkeur aan het informelere jij of jullie boven u.

Localisatie van socio-culturele referenties

  • Onderwijstermen moeten voor het hele taalgebied duidelijk zijn. Voorbeelden:
    • Vermijd termen als havo, groep 4, derde kleuterklas. Vaak verdient het de voorkeur om gewoon naar de leeftijd te verwijzen. Een fourth-grader wordt dan een 9-jarige. Dat is meteen voor iedereen duidelijk.
  • Hetzelfde geldt voor politieke termen.
    • België kent geen wethouders, en de Belgische gouverneurs heten in Nederland Commissaris van de Koningin. Zoek waar mogelijk een neutrale term.