Difference between revisions of "OTP-richtlijnen Nederlands"

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search
m (Algemene OTP-richtlijnen Nederlands)
(Interpunctie Nederlands: getallen)
Line 16: Line 16:
 
* De website van de [http://taaladvies.net/ Taalunie] bevat een interessante subrubriek over leestekens. Voorbeelden:
 
* De website van de [http://taaladvies.net/ Taalunie] bevat een interessante subrubriek over leestekens. Voorbeelden:
 
** uitleg over [http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/465/komma_tussen_twee_werkwoordsvormen/ de regel dat je tussen twee persoonsvormen best een komma plaatst]
 
** uitleg over [http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/465/komma_tussen_twee_werkwoordsvormen/ de regel dat je tussen twee persoonsvormen best een komma plaatst]
 +
* Op dezelfde website vind je ook een beschrijving van de regels voor het weergeven van [http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1 getallen]. Die regels verschillen van de regels voor het Engels.
 +
 
==Grammatica Nederlands==
 
==Grammatica Nederlands==
 
* De elektronische versie van de [http://www.let.ru.nl/ans/e-ans/ Algemene Nederlandse Spraakkunst] is online beschikbaar en is zeer geschikt om grammaticale twistpunten te beslechten.
 
* De elektronische versie van de [http://www.let.ru.nl/ans/e-ans/ Algemene Nederlandse Spraakkunst] is online beschikbaar en is zeer geschikt om grammaticale twistpunten te beslechten.

Revision as of 20:23, 3 August 2011

Deze pagina bundelt OTP-richtlijnen die specifiek voor het Nederlands gelden.

Algemene OTP-richtlijnen Nederlands

Vergeet niet de Algemene OTP-richtlijnen inzake stijl te lezen. Die zijn van toepassing op elke TED-vertaling.

Spelling Nederlands

Woordenschat Nederlands

  • Om na te gaan of een woord bestaat, wat het meervoud is en welk geslacht het heeft, hanteren we de Woordenlijst Nederlandse Taal.
  • Voor discussies over de betekenis van een woord gebruiken we van Dale.
  • Als een woord weliswaar ongebruikelijk is in hetzij Vlaanderen, hetzij Nederland, maar wel correct is volgens het woordenboek, laten we het in de regel staan. Als het onverstaanbaar is voor de andere regio, dan zoeken vertaler en reviewer samen naar een alternatief dat voor iedereen aanvaardbaar is.

Interpunctie Nederlands

Grammatica Nederlands

Andere afspraken

Aanspreking van het publiek

TED geeft de voorkeur aan het informelere jij of jullie boven u.

Localisatie van socio-culturele referenties

  • Onderwijstermen moeten voor het hele taalgebied duidelijk zijn. Voorbeelden:
    • Vermijd termen als havo, groep 4, derde kleuterklas. Vaak verdient het de voorkeur om gewoon naar de leeftijd te verwijzen. Een fourth-grader wordt dan een 9-jarige. Dat is meteen voor iedereen duidelijk.
  • Hetzelfde geldt voor politieke termen.
    • België kent geen wethouders, en de Belgische gouverneurs heten in Nederland Commissaris van de Koningin. Zoek waar mogelijk een neutrale term.