Nástrahy angličtiny

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Řečnické figury a klišé

What really matters, is that... Opravdu záleží na... (nikoli Na čem záleží, je že...)

But what I have instead is the chance... Místo toho mám možnost... (nikoli Co mám místo toho, je možnost...)


Falešní přátelé

Actually není "aktuálně" ale "ve skutečnosti". A neooděluje se čárkou.

Blízká slova s rozdílným významem a frázová slovesa

ask = ptát se x ask for = žádat

way = způsob

There is = existuje

There might be = může existovat (x tam může být)

Jiná pravidla pro psaní čárek ve větě

Netřeba umět složitá a nelogická pravidla pro angličtinu, stačí nekopírovat čárky do překladu a dávat je tam, kam v češtině patří.

Angličtina častěji používá uvozovací klauzule a odděluje je v čárkou. To do češtiny nepatří.

Příklady

As a teacher, I would't be able to bear it.

"Jako učitel bych se s tím nesmířil." (Za učitel nepatří čárka)

According to UN, this is a case of 1,5 billion people.

"Podle OSN tím trpí 1,5 miliardy lidí." (Za OSN nepatří čárka)

In December, he left.

"V prosinci odešel."

Stupňování

Angličtina používá pro stupňování pomocná slova i tam, kde to v češtině není třeba. more difficult = složitější (x více složitý)


Zvratná zájmena

Angličtina nemá zvratná zájmena, čeština ano.

„Zeptej se své maminky“, nikoli „zeptej se tvé maminky“.

Nikoli „v závěru mého článku jsem ...“, ale „v závěru svého článku jsem ...“.

Angličtina používá přivlastňovací zájmena i ve funkci členů (tj. nepřekládají se).

(I broke my leg = zlomil jsem si nohu, nikoli „zlomil jsem moji nohu")

"I have my most creative ideas when I'm procrastinating.“ Nejvíc tvořivý jsem, když prokrastinuji – nikoli "Moje nejkreativnější nápady mám, když prokrastinuji." (Můžu mít jiné než svoje nápady?)

Zápory

Imagine being unable to say … = Představte si, že nemůžete říci … / nejste schopní říci (nikoli "jste neschopní říci")

I don’t think i need = Myslím, že nepotřebuju (nikoli "nemyslím, že potřebuju")

Členy

Zdaleka ne všechny členy určité je třeba překládat jako ukazovací zájmeno.


Infinitivy versus vedlejší věty

So I challenged her to get some data. … aby sehnala (nikoli Tak jsem ji vyzval, sehnat nějaká data.)