Difference between revisions of "Nástrahy angličtiny"

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "'''Řečnické figury a klišé''' What really matters, is that... Opravdu záleží na... (nikoli Na čem záleží, je že...) But what I have instead is the chance... Místo ...")
 
(Falešní přátelé)
 
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
'''Řečnické figury a klišé'''
+
== '''Řečnické figury a klišé''' ==
 +
 
 
What really matters, is that...
 
What really matters, is that...
 
Opravdu záleží na... (nikoli Na čem záleží, je že...)
 
Opravdu záleží na... (nikoli Na čem záleží, je že...)
Line 6: Line 7:
 
Místo toho mám možnost... (nikoli Co mám místo toho, je možnost...)
 
Místo toho mám možnost... (nikoli Co mám místo toho, je možnost...)
  
'''Falešní přátelé'''
 
aktuálně = ve skutečnosti
 
  
'''Blízká slova s rozdílným významem a frázová slovesa'''
+
== '''Falešní přátelé''' ==
 +
 
 +
Actually není "aktuálně" ale "ve skutečnosti". A neooděluje se čárkou.
 +
 
 +
== '''Blízká slova s rozdílným významem a frázová slovesa''' ==
 +
 
 
ask = ptát se x ask for = žádat
 
ask = ptát se x ask for = žádat
 +
 
way = způsob
 
way = způsob
 +
 
There is = existuje
 
There is = existuje
 +
 
There might be = může existovat (x tam může být)
 
There might be = může existovat (x tam může být)
  
'''Jiná pravidla pro psaní čárek ve větě'''
+
== '''Jiná pravidla pro psaní čárek ve větě''' ==
 +
 
 
Netřeba umět složitá a nelogická pravidla pro angličtinu, stačí nekopírovat čárky do překladu a dávat je tam, kam v češtině patří.
 
Netřeba umět složitá a nelogická pravidla pro angličtinu, stačí nekopírovat čárky do překladu a dávat je tam, kam v češtině patří.
  
'''Stupňování'''
+
Angličtina častěji používá uvozovací klauzule a odděluje je v čárkou. To do češtiny nepatří.
 +
 
 +
=== Příklady ===
 +
 
 +
As a teacher, I would't be able to bear it.
 +
 
 +
"Jako učitel bych se s tím nesmířil." (Za učitel nepatří čárka)
 +
 
 +
According to UN, this is a case of 1,5 billion people.
 +
 
 +
"Podle OSN tím trpí 1,5 miliardy lidí." (Za OSN nepatří čárka)
 +
 
 +
In December, he left.
 +
 
 +
"V prosinci odešel."
 +
 
 +
== '''Stupňování''' ==
 +
 
 
Angličtina používá pro stupňování pomocná slova i tam, kde to v češtině není třeba.
 
Angličtina používá pro stupňování pomocná slova i tam, kde to v češtině není třeba.
 
more difficult = složitější (x více složitý)
 
more difficult = složitější (x více složitý)
  
'''Zvratná zájmena'''
+
 
 +
== '''Zvratná zájmena''' ==
 +
 
 
Angličtina nemá zvratná zájmena, čeština ano.
 
Angličtina nemá zvratná zájmena, čeština ano.
 +
 
„Zeptej se své maminky“, nikoli „zeptej se tvé maminky“.
 
„Zeptej se své maminky“, nikoli „zeptej se tvé maminky“.
 +
 
Nikoli „v závěru mého článku jsem ...“, ale „v závěru svého článku jsem ...“.
 
Nikoli „v závěru mého článku jsem ...“, ale „v závěru svého článku jsem ...“.
 +
 
Angličtina používá přivlastňovací zájmena i ve funkci členů (tj. nepřekládají se).
 
Angličtina používá přivlastňovací zájmena i ve funkci členů (tj. nepřekládají se).
 +
 
(I broke my leg = zlomil jsem si nohu, nikoli „zlomil jsem moji nohu")
 
(I broke my leg = zlomil jsem si nohu, nikoli „zlomil jsem moji nohu")
"I have my most creative ideas when I'm procrastinating.“
 
Moje nejkreativnější nápady mám, když prokrastinuji. (Můžu mít jiné než svoje nápady?)
 
  
'''Zápory'''
+
"I have my most creative ideas when I'm procrastinating.“ Nejvíc tvořivý jsem, když prokrastinuji – nikoli "Moje nejkreativnější nápady mám, když prokrastinuji." (Můžu mít jiné než svoje nápady?)
Imagine being unable to say … = Představte si, že nemůžete říci … / nejste schopní říci (x jste neschopní říci)
+
 
 +
== '''Zápory''' ==
  
I don’t think i need = Myslím, že nepotřebuju (x nemyslím, že potřebuju)
+
Imagine being unable to say … = Představte si, že nemůžete říci … / nejste schopní říci (nikoli "jste neschopní říci")
 +
 
 +
I don’t think i need = Myslím, že nepotřebuju (nikoli "nemyslím, že potřebuju")
 +
 
 +
== '''Členy''' ==
  
'''Členy'''
 
 
Zdaleka ne všechny členy určité je třeba překládat jako ukazovací zájmeno.
 
Zdaleka ne všechny členy určité je třeba překládat jako ukazovací zájmeno.
  
'''Infinitivy versus vedlejší věty'''
+
 
 +
== '''Infinitivy versus vedlejší věty''' ==
 +
 
 
So I challenged her to get some data.
 
So I challenged her to get some data.
Tak jsem ji vyzval, sehnat nějaká data.
+
… aby sehnala (nikoli Tak jsem ji vyzval, sehnat nějaká data.)
… aby sehnala
 

Latest revision as of 07:17, 11 January 2020

Řečnické figury a klišé

What really matters, is that... Opravdu záleží na... (nikoli Na čem záleží, je že...)

But what I have instead is the chance... Místo toho mám možnost... (nikoli Co mám místo toho, je možnost...)


Falešní přátelé

Actually není "aktuálně" ale "ve skutečnosti". A neooděluje se čárkou.

Blízká slova s rozdílným významem a frázová slovesa

ask = ptát se x ask for = žádat

way = způsob

There is = existuje

There might be = může existovat (x tam může být)

Jiná pravidla pro psaní čárek ve větě

Netřeba umět složitá a nelogická pravidla pro angličtinu, stačí nekopírovat čárky do překladu a dávat je tam, kam v češtině patří.

Angličtina častěji používá uvozovací klauzule a odděluje je v čárkou. To do češtiny nepatří.

Příklady

As a teacher, I would't be able to bear it.

"Jako učitel bych se s tím nesmířil." (Za učitel nepatří čárka)

According to UN, this is a case of 1,5 billion people.

"Podle OSN tím trpí 1,5 miliardy lidí." (Za OSN nepatří čárka)

In December, he left.

"V prosinci odešel."

Stupňování

Angličtina používá pro stupňování pomocná slova i tam, kde to v češtině není třeba. more difficult = složitější (x více složitý)


Zvratná zájmena

Angličtina nemá zvratná zájmena, čeština ano.

„Zeptej se své maminky“, nikoli „zeptej se tvé maminky“.

Nikoli „v závěru mého článku jsem ...“, ale „v závěru svého článku jsem ...“.

Angličtina používá přivlastňovací zájmena i ve funkci členů (tj. nepřekládají se).

(I broke my leg = zlomil jsem si nohu, nikoli „zlomil jsem moji nohu")

"I have my most creative ideas when I'm procrastinating.“ Nejvíc tvořivý jsem, když prokrastinuji – nikoli "Moje nejkreativnější nápady mám, když prokrastinuji." (Můžu mít jiné než svoje nápady?)

Zápory

Imagine being unable to say … = Představte si, že nemůžete říci … / nejste schopní říci (nikoli "jste neschopní říci")

I don’t think i need = Myslím, že nepotřebuju (nikoli "nemyslím, že potřebuju")

Členy

Zdaleka ne všechny členy určité je třeba překládat jako ukazovací zájmeno.


Infinitivy versus vedlejší věty

So I challenged her to get some data. … aby sehnala (nikoli Tak jsem ji vyzval, sehnat nějaká data.)