Jak přidat titulky k českému TEDx talku

From TED Translators Wiki
Revision as of 14:05, 2 February 2017 by Samuel Titěra (talk | contribs) (Fáze 1 – propojení videa s Amarou)
Jump to: navigation, search

Otitulkování českého videa do angličtiny je náročný proces. Jeho úspěch nikdy nelze řečníkovi předem slíbit. Žádný řečník by neměl čekat, že tuto práci (celkem 10 - 20 hodin na jedno video) pro něj dobrovolníci udělají. Celkově má proces sedm fází.

Pokud má řečník zájem o titulkování svého vystoupení, je dobré mu říci, jak to funguje.

Celý proces je potřeba zpracovávat v systému Amara, žádný transkript nebo překlad bokem práci příliš neusnadní. Je také dobré vědět, že je vždy potřeba nejdřív zpracovat titulky česky a pak teprve na ně navázat překlad.

Fáze 1 – propojení videa s Amarou

Videa nahraná přes TEDxUploader do YouTube kanálu TED Talks nejsou automaticky přenášena do titulkovacího systému. Je třeba to zařídit ručně (pro ta videa, která stojí za další šíření).

Aby bylo možné otitulkovat video z TEDxu, je třeba ho nejprve přidat/přilinkovat do systému [[1]].

K tomu slouží [formulář].

Až přijde e-mail s notifikací, že je video přidané, může si ho registrovaný uživatel (viz https://www.ted.com/participate/translate) vyzvednout a začít na něm pracovat.

Nejprve je třeba zpracovat korektní titulky v originálním jazyce (přepsat, zrevidovat, schválit), správně načasované, pak je z nich vytvořen transkript a jsou připraveny pro překlad do dalších jazyků.

Fáze 2 – transkript

Nejprve je třeba vytvořit titulky v původním jazyce. Ideálním nástrojem pro to je Amara, která hlídá povinné parametry (viz níže). Transkript lze zpracovat i jinde a nahrát ze souboru, vyžaduje však stejně následné úpravy.

Vlastnosti korektních titulků jsou tyto:

- je použit spisovný jazyk, pokud nespisovná čeština není důležitou součástí sdělení

- titulek obsahuje maximálně 2 řádky

- každý řádek je kratší než 43 znaků

- každý titulek dává přiměřený smysl sám o sobě (pro smysluplnost není třeba čekat na další titulek)

- rychlost čtení nepřesahuje 22 znaků za vteřinu

Viz také [pro dobré titulky]

Fáze 3 – revize transkriptu

TBD

Fáze 4 – schválení transkriptu

TBD

Fáze 5 – překlad titulků do cizího jazyka

TBD

Fáze 6 – revize titulků

TBD

Fáze 7 – schválení titulků

TBD