Ing-vorm van het werkwoord

From TED Translators Wiki
Revision as of 13:16, 24 August 2011 by ElsDK (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

De Engelse ing-vorm van het werkwoord is lang niet altijd een onvoltooid deelwoord. Ook als het woord grammaticaal wel die functie heeft, verdient het meestal de voorkeur om de zin anders te vertalen.

Voorbeeld 1:

  • Now they are in the forefront of the news, raising the flag.
  • Niet: Nu staan ze in het middelpunt van het nieuws, omhoog houdende de vlag.
  • Wel: Nu staan ze in het middelpunt van het nieuws en houden de vlag omhoog (beter nog: en planten de vlag).

Voorbeeld 2:

  • Diving under the Antarctic ice to get close to the much-feared leopard seal, photographer Paul Nicklen found an extraordinary new friend.
  • Niet: Duikend onder het Antarctische ijs om dichtbij de gevreesde zeeluipaard te komen, vond fotograaf Paul Nicklen een bijzondere nieuwe vriend.
  • Wel: Fotograaf Paul Nicklen dook onder het Antarctische ijs om dicht bij de gevreesde zeeluipaard te komen, en vond een bijzondere nieuwe vriend.