Idiomen

From TED Translators Wiki
Revision as of 20:26, 23 December 2011 by ElsDK (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Een idioom is een uitdrukking of zegswijze eigen aan een bepaalde taal. Ze kunnen niet letterlijk vertaald worden.

Een paar voorbeelden:

  • To mend (your) fences: een ruzie bijleggen
  • Find/meet your match: je gelijke tegenkomen
  • Once in a blue moon: iets dat heel zelden gebeurt

Op deze sites vind je een lijst van idiomen en idiomatische uitdrukkingen