Idiomen

From TED Translators Wiki
Revision as of 17:06, 25 October 2011 by ElsDK (talk | contribs) (moved Idiooms to Idiomen)
Jump to: navigation, search

Een idioom is een uitdrukking of zegswijze eigen aan een bepaalde taal. Ze kunnen niet letterlijk vertaald worden.

Een paar voorbeelden:

  • To mend (your) fences: een ruzie bijleggen
  • Find/meet your match: je gelijke tegenkomen
  • Once in a blue moon: iets dat heel zelden gebeurt

Op deze sites vind je een lijst van idiooms en idiomatische uitdrukkingen