Hoofdletters

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Algemeen

Hoofdletters zijn een pijnpunt in de Nederlandse spelling. Hulpmiddelen bij twijfel:

.

Maatschappelijke, culturele en religieuze stromingen

Meer uitleg hierover vind je bij de Taalunie.

  • De stromingen zelf: met kleine letter, bijvoorbeeld islam, christendom, jodendom, hindoeïsme.
  • Aanhangers van de stromingen : ook met kleine letter, bijvoorbeeld christen, marxist, liberalen, joden, taliban, moslim, hindoe.
  • Bijvoeglijke naamwoorden afgeleid van stromingen: ook met kleine letter, bijvoorbeeld christelijk, joods, hindoeïstisch.
  • Volkeren: met hoofdletter, bijvoorbeeld Joden (als volk), Hindoe (als inwoner van Hindoestan).Grammatica: Algemene richtlijnen Nederlandse grammatica  · Enkelvoud/meervoud  · Hen en hun  · Woordvolgorde  · Samentrekking van de zin  · Munteenheden  · Wiens, wier, diens en dier  · Spelling: Algemene richtlijnen Nederlandse spelling  · Onjuist spatiegebruik  · Aaneenschrijven van woorden  · Afkortingen  · Initiaalwoorden  · Hoofdletters  · Aardrijkskundige namen  · D, t of dt?  · Bezitsvorm  · Getallen schrijven  · Interpunctie: Geen punt in de titel  · Komma tussen twee vervoegde werkwoorden  · Geen vraagteken aan het einde van een indirecte vraag  · Aanhalingstekens  · Letterlijke aanhaling  · Overdaad aan komma's  · Woordenschat: Algemene richtlijnen Nederlandse woordenschat  · Valse vrienden  · Vlaamse woorden  · Woordgeslacht  · Idiomen  · OTP-richtlijnen: Algemene OTP-richtlijnen Stijl  · OTP-richtlijnen Ondertitels  · Tekst comprimeren in ondertitels  · OTP-richtlijnen Forum  · Algemene OTP-richtlijnen Nederlands  · Localisatie van socio-culturele referenties  · Publiek aanspreken  · Valkuilen: Valkuilen Engels-Nederlands  · Valkuilen Nederland  · Valkuilen Vlaanderen  · Top 5 Tips Voor Beginners Nederlands  · Info voor nieuwe vertalers: Info voor nieuwe Nederlandstalige TED-vertalers  · Getting Started  · Nederlandse vertalers