Hen en hun

From TED Translators Wiki
Revision as of 13:16, 24 August 2011 by ElsDK (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

De Taalunie geeft een heldere uiteenzetting over de regels over het gebruik van 'hen' en 'hun'. Kort samengevat: "hen" wordt gebruikt als lijdend voorwerp en na voorzetsels, "hun" als meewerkend voorwerp.