Getallen schrijven

From TED Translators Wiki
Revision as of 07:57, 23 August 2011 by ElsDK (talk | contribs) (Created page with "* Ook de Nederlandse regels voor het weergeven van [http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1 getallen] verschillen van de regels voor het Engels. In het Engels schrijven we 4,00...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search