Dobré titulky (pro TED talk)

From TED Translators Wiki
Revision as of 19:37, 18 July 2016 by Samuel Titěra (talk | contribs) (Created page with "'''Dobré titulky, když se poskládají za sebe, tvoří souvislý, dobře srozumitelný text.''' (TED z toho dělá souvislé transkripty. Je tedy potřeba zachovávat interpun...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Dobré titulky, když se poskládají za sebe, tvoří souvislý, dobře srozumitelný text. (TED z toho dělá souvislé transkripty. Je tedy potřeba zachovávat interpunkci a překládat minimálně souvislé věty, ještě lépe celé odstavce.)

Dobré titulky se dají přečíst na jeden pohled. (K tomu v Amara slouží limit délky a „rychlosti čtení“. Překročení limitu se pozná podle červeného vykřičníčku. S hranicí titulku se dá posouvat, aby to pěkně vyšlo.)

Dobré titulky se čtou hladce a nevyžadují extra úsilí. (Proto nedělíme skladební dvojice a části, které k sobě významově patří. Nikdy by neměl v titulku zůstat kus textu, jehož smysl příliš závisí na dalším titulku.)

Dobrý překlad není doslovný, ale používá obraty, které jsou běžné v cílovém jazyce. (Cizí jazyk svádí při překladu k přebírání některých konstrukcí. Je potřeba si na to dávat pozor, naučit se, kde číhá nebezpečí, znát „false friends“.)

Dobrý překlad titulků si může dovolit „zjednodušovat“. (Vynecháním úvodních, výplňových a odrazových výrazů (Well, You know, Actually, In fact a podobně) se srozumitelnost titulků zvyšuje a sdělení netratí. Při převodu z mluvené do psané řeči lze velmi často vynechávat.)