Danish

From TED Translators Wiki
Revision as of 17:59, 10 January 2016 by Anders F Jørgensen (talk | contribs) (Link til facebookside)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

TED på dansk

Velkommen til den danske side i OTPedia. Denne side fortæller om specielle forhold ved oversættelse til dansk fra primært engelsk. Selvom dansk og engelsk ligner hinanden meget, er der dog forskelle som man skal være opmærksom på. Som hovedregel skal man følge de generelle regler om oversættelse som er fastlagt af TED: Translator resources

Specielle ting man skal være opmærksom på:

  • Maskinoversættelse
  • Stavefejl
  • Standard fraser
  • Sammensatte ord
  • Lokale ord og begreber
  • Revidering
  • Ordstilling
  • Tegnsætning

Har du bemærkninger til indholdet på denne side, så kontakt den danske sprogkoordinator Anders Finn Jørgensen.

Set også facebooksiden for de danske oversættere: TED Talks - Danish Translators

Maskinoversættelse

Maskinoversatte tekster vil blive afvist. Hvorfor? For det første fordi at maskinoversættelser er dårligt dansk og ofte direkte misvisende. For det andet så kan enhver som ønsker en maskinoversat tekst, selv lave den.

Stavefejl

Det er irriterende for den som revidere en oversættelse at rette stavefejl, når der findes stavekontrol til både browsere og tekstbehandlingsprogrammer. Inden du du indsender en oversættelse, så lav en stavekontrol. Hvis din browser ikke kan, så eksporter teksten og kopier den ind i et tekstbehandlingsprogram og lav stavekontrol der. Der skal følges dansk retskrivning. F.eks må der ikke skrives istedet men i stedet, tilsvarende i dag og ikke idag.

Standardfraser

Applause oversættes altid til bifald

Sammensatte ord

På engelsk bruger man sjældent sammensatte ord, hvilket man ofte gør på dansk. Eksempelvis hedder det telephone wire på engelsk i to ord, men telefonledning på dansk i et ord. Hvis man ikke oversætter til et sammensat ord bliver det meningsforstyrende for en dansk læser. Dansk sprognævn har lavet en guide til sammensatte ord på deres hjemmeside Et eller flere ord - uddybning

Lokale ord og begreber

Mange TED talks er amerikanske og specifikke amerikanske navne, institutioner, begreber omtales ofte. Hvordan skal man gribe oversættelse af disse an? Hvis der findes noget tilsvarende på dansk oversættes til dansk, f.eks. Department of Justice er en specifik amerikansk institution, men svarer til det danske Justitsministerium, så i det tilfælde vil det være korrekt at bruge den danske betegnelse.

Modsat findes der ikke en dansk institution som modsvarer Food and Drug Administration (FDA), der tager sig af alt fra fødevaresikkerhed, medicin og narkobekæmpelse. Derfor vil det være korrekt at bruge den amerikanske betegnelse. Her gør der sig også det gældende at mange danskere kender til FDA, da de jævnligt kontrollere de danske medicinalvirksomheder som eksporterer til USA.

Tilsvarende findes der ikke noget der modsvarer de amerikanske institutioner high school og college, så det vil være korrekt at bibeholde de amerikanske betegnelser. Mens ordet college er på vej ind som betegnelse for danske uddannelsesinstitutioner, har en amerikansk high school ikke meget at gøre med en dansk højskole.

Men som hovedregel brug din sunde fornuft og mavefornemmelse for hvad der er korrekt dansk. Men husk at oversættelsen skal være til hjælp for dem som ikke er specielt kyndige i engelsk/amerikansk sprog og samfundsforhold.

Revidering

Ifølge TED's standardregler må man ikke begynde at lave revideringer før man har oversat 90 minutters TED talks. Da dansk er et lille sprogområde og de færreste når at lave så mange oversættelser at man når op på 90 minutter, kan man godt lave revideringer før man har nået det krævede antal minutters oversættelser. Der er ikke noget teknisk der hindrer at lave revideringer og alle oversættere er automatisk godkendt til at at kunne gøre det.

Ordstilling

Vær opmærksom på at ordstillingen kan være forskellig på dansk og på engelsk.

Tegnsætning

Som hovedregel kan man bruge samme tegnsætning i den danske oversættelse, som der bruges i den engelske.

Ufærdige oversættelser

Amara giver lov til at man kan have gang i 5 oversættelser af gangen, men der er dog ikke grund til at arbejde med mere end en af gangen. Der er desværre en del oversættelser som ligger ufuldstændige, fordi at nogle oversættere har gabt over mere end de kunne overkomme. I listen nedenfor er der links til Talks som er påbegyndt men mangler at blive gjort færdig.

Du opfordres til at gå i gang med nogle af dem og det er også en hurtig måde at få nogle oversættelser på listen.