Criteris de traducció al català TED

From TED Translators Wiki
Revision as of 13:47, 28 April 2012 by Gonçal Garcés Díaz-Munío (talk | contribs) (Creació)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Criteris tècnics (generals per a la traducció en TED)

Seguir els criteris generals d'estil de TED OTP

Article principal: OTP General Style Guidelines

Cal seguir els criteris generals d'estil del TED Open Translation Project, aplicables a totes les llengües.

Els principis fonamentals, resumits, serien: informal abans que formal, modern abans que tradicional, personal abans que genèric i global abans que regional.

Acurtar els subtítols

Article principal: Compressing subtitles

El discurs de l'orador s'ha de sintetitzar per tal que el receptor dels subtítols els pugui llegir còmodament en el temps disponible. DotSub no ens permet variar el temps en pantalla de cada subtítol, però sí que ens en permet observar fàcilment el temps predefinit i comprovar en el vídeo si dóna temps a llegir-lo.

Un criteri aproximat de temps per poder llegir còmodament els subtítols seria el següent:

  • Una línia d'uns 35 caràcters necessita uns 3 segons en pantalla.
  • Dues línies d'uns 35 caràcters cadascuna, uns 5/6 segons en pantalla.

També és important «tallar» els subtítols de forma adequada. Quan una frase llarga de l'orador s'ha de dividir en diversos subtítols, s'ha de procurar que cada subtítol contingui unitats semàntiques completes. Cal evitar, per exemple, que al final d'un subtítol quedi un article, una preposició o una conjunció...

Per més informació...

Criteris lingüístics (específics per a la traducció al català)