Coordinator-tools

From TED Translators Wiki
Revision as of 14:21, 6 January 2017 by Samuel Titěra (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Základem pro rychlou orientaci ve videích je sada nástrojů vytvořená japonským kolegou Yasushi Aoki, Amaratools.

Přehled fronty revidovaných videí