Coordinator-tools

From TED Translators Wiki
Revision as of 14:17, 6 January 2017 by Samuel Titěra (talk | contribs) (Created page with "Základem pro rychlou orientaci ve videích je sada nástrojů vytvořená japonským kolegou Yasushi Aoki, Amaratools. [[http://amaratools.ted-ja.com/review_queue_length_by_tra...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Základem pro rychlou orientaci ve videích je sada nástrojů vytvořená japonským kolegou Yasushi Aoki, Amaratools.

[fronty revidovaných videí]