Aardrijkskundige namen

From TED Translators Wiki
Revision as of 07:39, 23 August 2011 by ElsDK (talk | contribs) (Created page with "* Ook voor [http://woordenlijst.org/leidraad/16/3/ aardrijkskundige namen] gelden een aantal algemene regels. * De Taalunie heeft een [http://taaladvies.net/taal/aardrijkskundige...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search