Το ύφος της ομιλίας

From TED Translators Wiki
Revision as of 01:14, 30 January 2015 by Nikoleta Dimitriou (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Σε γενικές γραμμές, η γλώσσα των ομιλητών του TED είναι απλή και άμεση, αν και χρησιμοποιούν συχνά τεχνικούς και επιστημονικούς όρους. Αντίστοιχα, οι αγγλικές οδηγίες του OTP για τη μετάφραση των υποτίτλων μας ζητούν να προτιμούμε γλώσσα καθημερινή και εύκολη στην κατανόησή της.

Σε περίπτωση που ο ομιλητής δεν φαίνεται να μιλάει με τον παραπάνω τρόπο, αναλογιστείτε τα εξής:

Το ύφος του λόγου του ομιλητή

Πριν την τελική επιλογή σας για την απόδοση της ομιλίας, συνεκτιμήστε τα ακόλουθα (επιγραμματικά):

Είναι το ύφος του λόγου:

Επίσημο ή ανεπίσημο;

Αρχαϊκό ή σύγχρονο ύφος - δίγλωσσος ή ομοιογενής λόγος;

Προσωπικό ή απρόσωπο;

Έντεχνο ή σύνηθες;

Αλληγορικό ή πραγματολογικό;

Τεχνικό/Επιστημονικό ή Πραγματικό;

Ιδιωματικό ή με επιρροές από τη μητρική γλώσσα;

Περιγραφικό, Αφηγηματικό ή Επιχειρηματολογικό;

Προσποιητό ή Φυσικό;

Υπάρχει Περιττολογία ή Λακωνικότητα;


Παραδείγματα:

«Χημική επεξεργασία δέρματος» ή «δέψη»

«φτιάχνω» ή «καλλιεργώ», «κατασκευάζω»

«φυσικό περιβάλλον» ή «οικότοπος», «ενδιαίτημα»

«εξωκυτταρικό πλαίσιο» ή «εξωκυττάρια μήτρα» (ορισμός)


Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ

Βοηθά επίσης να ληφθεί υπόψη ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η ομιλία.

Είναι για να:

προωθήσει (πνευματικό ή υλικό του ομιλητή);

πείσει;

πληροφορήσει;

επεξηγήσει;

παρουσιάσει δεδομένα/γεγονότα;

διασκεδάσει;

εμπνεύσει;