Τόνοι στο μου/μού

From TED Translators Wiki
Revision as of 16:34, 22 April 2015 by Nikoleta Dimitriou (talk | contribs) (Created page with "Σύμφωνα με τη γραμματική, ο αδύνατος τύπος της προσωπικής αντωνυμίας "μου" τονίζεται '''μόνον όταν'...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Σύμφωνα με τη γραμματική, ο αδύνατος τύπος της προσωπικής αντωνυμίας "μου" τονίζεται μόνον όταν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του νοήματος, δηλαδή όταν στην ανάγνωση υπάρχει περίπτωση να θεωρηθούν εγκλιτικά, η οποία δεν είναι πολύ συχνή.

Λεπτομερέστερη ανάλυση εδώ: http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=2472.0