Το ύφος της ομιλίας

From TED Translators Wiki
Revision as of 09:15, 29 September 2013 by Helena Galani (talk | contribs) (Created page with "'''ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ''' Πριν την τελική επιλογή σας για την απόδοση της ομιλίας, συνεκτι...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ

Πριν την τελική επιλογή σας για την απόδοση της ομιλίας, συνεκτιμήστε τα ακόλουθα (επιγραμματικά):

Είναι το ύφος του λόγου: Επίσημο ή ανεπίσημο; Αρχαϊκό ή σύγχρονο ύφος - δίγλωσσος ή ομοιογενής λόγος; Προσωπικό ή απρόσωπο; Έντεχνο ή σύνηθες; Αλληγορικό ή πραγματολογικό; Τεχνικό/Επιστημονικό ή Πραγματικό; Ιδιωματικό ή με επιρροές από τη μητρική γλώσσα; Περιγραφικό, Αφηγηματικό ή Επιχειρηματολογικό; Προσποιητό ή Φυσικό; Υπάρχει Περιττολογία ή Λακωνικότητα;

Παραδείγματα:

«Χημική επεξεργασία δέρματος» ή «δέψη» «φτιάχνω» ή «καλλιεργώ», «κατασκευάζω» «φυσικό περιβάλλον» ή «οικότοπος», «ενδιαίτημα» «εξωκυτταρικό πλαίσιο» ή «εξωκυττάρια μήτρα» (ορισμός)


Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ

Βοηθά επίσης να ληφθεί υπόψη ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η ομιλία.

Είναι για να: προωθήσει (πνευματικό ή υλικό του ομιλητή); πείσει; πληροφορήσει; επεξηγήσει; παρουσιάσει δεδομένα/γεγονότα; διασκεδάσει; εμπνεύσει;


--Helena Galani 09:15, 29 September 2013 (UTC)