Το ύφος της ομιλίας

From TED Translators Wiki
Revision as of 18:00, 30 January 2015 by Nikoleta Dimitriou (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Σε γενικές γραμμές, η γλώσσα των ομιλητών του TED είναι απλή και άμεση, αν και χρησιμοποιούν συχνά τεχνικούς και επιστημονικούς όρους. Αντίστοιχα, οι αγγλικές οδηγίες του OTP για τη μετάφραση των υποτίτλων μας ζητούν να προτιμούμε γλώσσα καθημερινή και εύκολη στην κατανόησή της.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αρχαΐζουσες ή πομπώδεις εκφράσεις στην μετάφρασή μας, όταν ο ομιλητής έχει επιλέξει να μιλά καθημερινά και άμεσα - αυτό δε βοηθά τον ομιλητή να γίνει πιο αξιόλογος ή πειστικός, δημιουργεί απλά μεγαλύτερη σύγχυση.

Στην συχνή περίπτωση, βέβαια, που ο ομιλητής χρησιμοποιεί τεχνική ή/και επιστημονική ορολογία, η μετάφραση πρέπει να την περιέχει με τον σωστό όρο.

---

Πιο αναλυτικά, καλό είναι να αναλογιστείτε τα εξής

Εντοπίζοντας ύφος του λόγου του ομιλητή Για να εντοπίσετε το ύφος και τον τόνο του ομιλητή, συνεκτιμήστε τα ακόλουθα, ώστε η απόδοσή σας να είναι υφολογικά πιστή στη ομιλία.

Είναι το ύφος του λόγου: Επίσημο ή ανεπίσημο; Αρχαϊκό ή σύγχρονο ύφος - δίγλωσσος ή ομοιογενής λόγος; Προσωπικό ή απρόσωπο; Έντεχνο ή σύνηθες; Αλληγορικό ή πραγματολογικό; Τεχνικό/Επιστημονικό ή Πραγματικό; Ιδιωματικό ή με επιρροές από τη μητρική γλώσσα; Περιγραφικό, Αφηγηματικό ή Επιχειρηματολογικό; Προσποιητό ή Φυσικό; Υπάρχει Περιττολογία ή Λακωνικότητα;

Παραδείγματα: «Χημική επεξεργασία δέρματος» ή «δέψη» «φτιάχνω» ή «καλλιεργώ», «κατασκευάζω» «φυσικό περιβάλλον» ή «οικότοπος», «ενδιαίτημα» «εξωκυτταρικό πλαίσιο» ή «εξωκυττάρια μήτρα» (ορισμός)

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ Βοηθά επίσης να ληφθεί υπόψη ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η ομιλία. Είναι για να: προωθήσει (υλικό αντικείμενο ή ιδέα/αποψη); πείσει; πληροφορήσει; επεξηγήσει; παρουσιάσει δεδομένα/γεγονότα; διασκεδάσει; εμπνεύσει;