Τονισμός

From TED Translators Wiki
Revision as of 19:28, 4 February 2015 by Nikoleta Dimitriou (talk | contribs) (moved Μία/μια και δύο/δυο to Τονισμός)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Τονισμός

Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν τονίζονται στην Ελληνική. Σε αυτές περιλαμβάνονται και τα ξένα κύρια ονόματα σε μεταγραφή.

  • Δεν τονίζονται ποτέ τα εξής:

ποιος - ποια - ποιο, γεια, τι

  • Πάρολο που είναι μονοσύλλαβες, τονίζονται οι εξής λέξεις:

Το διαζευτικό ή, τα ερωτηματικά πού και πώς όταν είναι μέρος ευθείας ή πλάγιας ερώτησης

Η περίπτωση του μία/μια και δύο/δυο

Οι λέξεις μια και δυο τονίζονται μόνο όταν αποτελούν απόλυτο αριθμητικό, ανεξάρτητα από το εάν τις προφέρουμε τονισμένες ή όχι. Όταν το μια και το δυο είναι αόριστα άρθρα, δεν τονίζονται ποτέ. Για παράδειγμα: Μια μέρα θα τα καταφέρω. Επιλέξτε μία από τις τρεις επιλογές. Αγόρασε δύο καραβίδες.


Αδύνατοι τύποι προσωπικών αντωνυμίων

Συχνά βρίσκουμε τονισμένους τους αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών (μου, σου, του, της, τον, την, το, μας, σας, τους, τα), για να μη θεωρηθούν στην ανάγνωση κτητικές. Στο παράδειγμα Ο πατέρας μου είπε, δεν είναι ξεκάθαρο το εάν αναφέρεται στον πατέρα του ομιλητή ή αν ο πατέρας μίλησε στον ομιλητή. Ένας από τους πολλούς τρόπους να ξεκαθαριστεί αυτή η πληροφορία είναι να τονιστεί το μου : Ο πατέρας μού είπε (= ο πατέρας είπε σε μένα). Αντίστοιχα, ο πατέρας μου είπε (= ο δικός μου πατέρας είπε). Αυτό δεν σημαίνει πως οι αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών τονίζονται πάντα. Σημαίνει απλά πως όταν δεν είναι εννοιολογικά ή συντακτικά ξεκάθαρο το νόημα, μπορούν να τονιστούν.