Τελεία

From TED Translators Wiki
Revision as of 18:43, 30 January 2015 by Nikoleta Dimitriou (talk | contribs) (Created page with "'''Προσοχή''': Σύμφωνα με την ελληνική γραμματική, δεν βάζουμε τελεία στους τίτλους και τις επικεφα...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Προσοχή: Σύμφωνα με την ελληνική γραμματική, δεν βάζουμε τελεία στους τίτλους και τις επικεφαλίδες.