Ορολογία

From TED Translators Wiki
Revision as of 20:22, 3 February 2015 by Nikoleta Dimitriou (talk | contribs) (Created page with "== Τεχνική και Επιστημονική ορολογία == Πολύ συχνά καλούμαστε να μεταφράσουμε μια ομιλία που περι...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Τεχνική και Επιστημονική ορολογία

Πολύ συχνά καλούμαστε να μεταφράσουμε μια ομιλία που περιέχει επιστημονική ορολογία, αν και το ύφος του λόγου είναι συνήθως απλό και κατανοητό.


Αναγνώριση ορολογίας

Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε, καταρχήν, την ύπαρξη ενός όρου.

Ένας όρος δεν είναι πάντα ασυνήθιστη λέξη. Σε πολλές γλώσσες υπάρχουν καθημερινές λέξεις που σε συγκεκριμένες τους χρήσεις και συγκεκριμένο περικείμενο αποτελούν επιστημονικούς όρους και άρα πρέπει να ληφθούν υπόψη ως τέτοιοι. Σε αντίθετη περίπτωση, ρισκάρουμε το νόημα του μεταφράσματος.

Σε περίπτωση που ο όρος αυτός χρησιμοποιείται σε διάφορες επιστήμες και τομείς και έχει διαφορετικές αποδόσεις, προσπαθούμε να αντιληφθούμε από το περικείμενο σε ποια επιστήμη, τέχνη ή τομέα αναφέρεται, και όταν αναζητούμε την αντίστοιχη απόδοση παίρνουμε τον τομέα οπωσδήποτε υπόψη μας. Σε αντίθετη περίπτωση αποτελεί λάθος χρήση της ορολογίας, καθώς δεν είναι ο κατάλληλος. Στο ΙΑΤΕ, για παράδειγμα, η κάθε αντιστοίχιση του όρου γίνεται με βάση το πεδίο γνώσεων - προσέχουμε πάντα να συμφωνεί με τον δικό μας.

Ορισμένοι όροι είναι πολύ συνηθισμένοι σε μια γλώσσα και πολύ ασυνήθιστοι στην γλώσσα-στόχο, στην περίπτωσή μας, στα Ελληνικά. Το πόσο γνώριμος στο κοινό είναι ένας όρος μπορούμε να το αντιληφθούμε κάνοντας μια απλή αναζήτηση στο Google. Στην περίπτωση που ο όρος είναι πολύ εύκολα κατανοητός στην γλώσσα της ομιλίας αλλά το αντίστοιχό του δεν είναι, και μόνο εάν σιγουρευτούμε πως δεν υπάρχουν σημαντικοί λόγοι να αποδοθεί επακριβώς, μπορούμε να εξετάσουμε τη χρήση ενός περιφραστικού συνωνύμου ή ενός γενικότερου αλλά γνωστότερου όρου στα Ελληνικά.

Αντίστοιχα, όταν η ομιλία είναι απλή και κατανοητή, δεν εισάγουμε μόνοι μας πολύπλοκους όρους που δεν υπάρχουν στο αρχικό κείμενο. Μην ξεχνάμε πως ο αναγνώστης του υπότιτλου δύσκολα θα τον σταματήσει για να αναζητήσει έναν ορισμό που δεν καταλαβαίνει.


Αναζήτηση ορολογίας

Σημαντικές πηγές και εργαλεία ορολογίας.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω, και οι όσες άλλες μέθοδοι διαθέτουμε δεν μας βοηθούν, μπορούμε να ρωτήσουμε σε ένα από τα διάφορα μεταφραστικά φόρουμ του διαδικτύου. Προτείνουμε τη Λεξιλογία ή και το Translatum, για το εξαιρετικό επίπεδο γνώσεων των περισσότερων χρηστών τους.

Όροι σχετικοί με το TED

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποδίδουμε με συνέπεια, χρησιμοποιώντας την επίσημη μετάφρασή τους όλους τους όρους και τις διάφορες λέξεις που σχετίζονται με το TED:

= Αξιολόγηση πηγών

Όταν ψάχνουμε για αποδόσεις όρων, δεν δεχόμαστε ό,τι μας παρουσιάζεται έτοιμο, αλλά εξετάζουμε την αξιοπιστία του ορου. Πηγές όπως το IATE, ακαδημαϊκοί και επιστημονικοί ιστότοτοποι γνωστών οργανισμών (ελέγχουμε πάντα τη διεύθυνση) είναι πολύ πιο αξιόπιστοι από άλλες σελίδες, blog και ορισμένα διαδικτυακά λεξικά. Επαληθεύουμε τη χρήση του όρου στα Ελληνικά μέσα από αναζητήσεις στο Google. Μπορούμε, επίσης, να ρωτήσουμε γνώστες και καθηγητές του αντικειμένου, περισσότερο για επαλήθευση παρά για αναζήτηση ορολογίας.