Νέοι Έλληνες Μεταφραστές του TED

From TED Translators Wiki
Revision as of 05:03, 11 October 2011 by Isiliel (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Υπάρχουν χρήσιμες γενικές πληροφορίες για σας στη σελίδα Getting Started. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο the TED Open Translation Project (OTP) page. Ένα εξαιρετικό βίντεο της μεταφράστριας Els De Keyser θα σας εισάγει στα καθήκοντα των μεταφραστών του TED.


Μπορείτε να επικοινωνήσετε με άλλους Έλληνες μεταφραστές στο Greek TED Translators' Facebook Group και στο επίσημο Group μεταφραστών I translate TED Talks.