Μεταφραστικά εργαλεία

From TED Translators Wiki
Revision as of 22:20, 7 August 2011 by Isiliel (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Πολύγλωσσες βάσεις δεδομένων

  • InterActive Terminology for Europeενσωματώνει όλες τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων ορολογίας των μεταφραστικών υπηρεσιών της ΕΕ σε μια διοργανική βάση δεδομένων που περιέχει περίπου 1,4 εκατομμύρια πολυγλωσσικές καταχωρίσεις.

Βάσεις Όρων

  • Infoterm INFOTERM, Βάση Όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών
  • Teleterm TELETERM, Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων
  • ΒικιπαίδειαΒικιπαίδεια: Λίστα όρων πληροφορικής.

Βοηθήματα για την Αγγλική Γλώσσα

Λεξικά