Μεταφραστικά εργαλεία

From TED Translators Wiki
Revision as of 10:10, 31 July 2011 by Isiliel (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Ευρωπαϊκή Ορολογία: InterActive Terminology for Europe

Βάση Όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών:Infoterm

Μετάφραση όρων πληροφορικής: Βικιπαίδεια

Ιδιωματισμοί και ιδιωματικές εκφράσεις (Άγγλικά):English Idioms and Idiomatic Expressions

Αγγλικές παροιμίες: English Proverbs

Ελληνικό Λεξικό: Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής