Κύρια Ονόματα

From TED Translators Wiki
Revision as of 00:59, 30 January 2015 by Nikoleta Dimitriou (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Μεταγραφή κυρίων ονομάτων ή τοπονυμίων, απόδοση όρων και ορισμών γίνονται σύμφωνα με τα ελληνικά και αντίστοιχα διεθνή πρότυπα προσαρμοσμένα για την ελληνική γλώσσα, όχι με λατινικούς χαρακτήρες.

Σύμφωνα με τη νεοελληνική γραμματική, όλες οι ξένες λέξεις, άρα και τα κύρια ονόματα, μεταγράφονται με την απλούστερη δυνατή ορθογραφία, εκτός αν υπάρχει ήδη καθιερωμένη γραφή τους στα ελληνικά.

Αυτό στην πράξη σημαίνει γιώτα και όμικρον, και καθόλου διπλά σύμφωνα. Πχ. "George" > "Τζορτζ", "Mattias" > "Ματίας" Στην περίπτωση ήδη καθιερωμένης γραφής, είναι αποδεκτές και οι δύο γραφές (η καθιερωμένη και η απλουστευμένη. Πχ. "Shakespeare" > "Σαίξπηρ" αλλά και "Σεξπιρ"


Δείτε επίσης: 1. http://www.eleto.gr/download/TermBases/TERMTERM_6thConference-RoundTable_GR.pdf