Κύρια Ονόματα

From TED Translators Wiki
Revision as of 20:33, 15 September 2013 by Helena Galani (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Μεταγραφή κυρίων ονομάτων ή τοπονυμίων, απόδοση όρων και ορισμών γίνονται σύμφωνα με τα Ελληνικά και αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα προσαρμοσμένα για την Ελληνική γλώσσα όχι με λατινικούς χαρακτήρες.Δείτε επίσης: 1. http://www.eleto.gr/download/TermBases/TERMTERM_6thConference-RoundTable_GR.pdf