Κύρια Ονόματα

From TED Translators Wiki
Revision as of 22:30, 14 September 2013 by Helena Galani (talk | contribs) (Created page with "Μεταγραφή κυρίων '''ονομάτων''' ή '''τοπονυμίων''', απόδοση '''όρων''' και '''ορισμών''' γίνονται σύμφωνα μ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Μεταγραφή κυρίων ονομάτων ή τοπονυμίων, απόδοση όρων και ορισμών γίνονται σύμφωνα με τα Ελληνικά και αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα προσαρμοσμένα για την Ελληνική γλώσσα όχι με λατινικούς χαρακτήρες.Δες: http://www.eleto.gr/download/TermBases/TERMTERM_6thConference-RoundTable_GR.pdf

ΕΠΙΣΗΣ: http://lexilogia.gr/forum/showthread.php?1775-%CE%97-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%86%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%88%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82