Εισαγωγικά

From TED Translators Wiki
Revision as of 10:19, 11 September 2011 by Isiliel (talk | contribs) (Created page with "== Χρήση == Για την εισαγωγή ελληνικών εισαγωγικών (« »), με το πληκτρολόγιο γυρισμένο στα Ελληνικά, ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Χρήση

Για την εισαγωγή ελληνικών εισαγωγικών (« »), με το πληκτρολόγιο γυρισμένο στα Ελληνικά, πατάμε Ctrl + Alt + [ ή ]