Διπλή παύλα

From TED Translators Wiki
Revision as of 20:59, 14 September 2013 by Helena Galani (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Ανάμεσα σε μεγάλες παύλες (μια αριστερά και μια δεξιά), κλείνουμε μια φράση ή πρόταση με σημαντική πληροφορία. Χρησιμοποιείται κενό διάστημα αριστερά από την πρώτη και δεξιά από τη δεύτερη παύλα.

Μπορούμε να τοποθετήσουμε τη φράση ανάμεσα σε παρενθέσεις αν η πληροφορία δεν είναι ιδιαίτερης σημασίας. Δε χρησιμοποιούμε τη φράση ανάμεσα σε κόμματα για να μην προκληθεί ασάφεια.

Δεν υπάρχει η χρήση δυο συνεχόμενων γραμμών (--) στην Ελληνική γλώσσα.

Δε χρησιμοποιούμε παύλα αντί για αποσιωπητικά.


Επίσης δείτε http://publications.europa.eu/code/el/el-4100108el.htm

--Helena Galani 20:46, 14 September 2013 (UTC)