Γραμματική

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Όταν δεν είστε σίγουροι για την κλίση ενός ρήματος, ενός ουσιαστικόυ ή ενός επιθέτου, ελέγξτε τους κανόνες της επίσημης γραμματικής (Σχολικής γραμματικής, Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη ή Γραμματικής Μπαμπινιώτη).

Ένα πολύ καλό εργαλείο για να βρείτε και να επιβεβαιώσετε γρήγορα τα παραπάνω είναι το Neurolingo: http://www.neurolingo.gr/en/online_tools/lexiscope.htm