Γκρουπ μεταφραστών στο Facebook

From TED Translators Wiki
Revision as of 11:10, 2 August 2012 by Isiliel (talk | contribs) (Created page with "Η Ελληνική κοινότητα των εθελοντών μεταφραστών, δημιουργήθηκε για να φιλοξενήσει τις συζητήσεις...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Η Ελληνική κοινότητα των εθελοντών μεταφραστών, δημιουργήθηκε για να φιλοξενήσει τις συζητήσεις όσων μεταφράζουν για το TED. Θα μας βρείτε εδώ: Greek TED translators